ขอแก้ไขข้อมูล ระบบลงทะเบียน SME เพื่อเข้ารับบริการ
โดยป้อนข้อมูล หมายเลขสมาชิก ชื่อ-นามสกุลผู้ขอ และ email ที่ต้องการรับรหัสผ่าน

กดปุ่ม “ยื่นคำขอ”
ระบบจะทำการจัดส่ง ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่านให้ท่านทาง email ที่ระบุ
รหัสผ่านที่ได้รับในแต่ละครั้ง จะมีอายุการใช้งาน 24 ชั่วโมง หรือ 1 วัน เท่านั้น
** ท่านสามารถ “ยื่นคำขอ” แก้ไขข้อมูลเพื่อรับรหัสผ่านใหม่ หากรหัสเดิมหมดอายุแล้ว

แนะนำขั้นตอนการแก้ไข
กรณีไม่มี email ที่ใช้ในการรับรหัสผ่าน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ศูนย์ OSS สสว. โทร. 02-2983000
» ขอรหัสผ่าน
* หมายเลขสมาชิก : ตรวจสอบหมายเลขสมาชิก คลิกที่นี่
*ชื่อ ผู้ขอ : * นามสกุล :
*E-mail :   โปรดกรอก E-mail ที่ตรวจสอบได้ภายใน 1 วัน
Call Center 1301
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ชั้น G,17,18,23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 1301 แฟกซ์ 0-2273-8850
อีเมล : webmaster@sme.go.th, info@sme.go.th