Call Center 1301

ลงทะเบียน เพื่อเข้ารับบริการกับสสว.

เพื่อประโยชน์ในการได้รับสิทธิประโยชน์ ข้อมูลข่าวสารและออกหนังสือรับรอง
โปรดกรอกชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมลที่สามารถติดต่อได้

ค้นหา / สมัครสมาชิก

โปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์

เพื่อประโยชน์ของท่านในการได้รับสิทธิประโยชน์และข้อมูลข่าวสารการอบรม
โปรดกรอกชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ที่สามารถติดต่อได้

กรณีสอบถามข้อมูลการขอรับเงินอุดหนุน ติดต่อ 02-298-3034 , 02-298-3037-38
02-298-3079-80
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ศูนย์ OSS สสว. โทร. 02-2983000
สอบถามข้อมูลทาง Line  

กิจกรรมส่งเสริม SME

2022-08-12 10:16:19
ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565
2022-08-12 10:14:55
การประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ ภายใต้แผนงานบูรณาการด้านการส่งเสริม SME ประจำปี 2564 และผลการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจำปี 2564 และงานโครงการ ปี 2563
2022-08-02 16:03:39
สัมมนาเผยแพร่ผลการประเมินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ที่ขับเคลื่อนผ่านแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565
2022-07-26 15:45:41
สสว. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
2022-07-07 09:02:05
บันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2022-07-07 08:58:57
สสว. รุกพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม สร้างระบบให้บริการ SME ACCESS ช่วย SME ทำธุรกิจยุคใหม่
2022-06-21 15:57:53
สสว. จับมือ DGA เดินหน้าโครงการ SME One ID เพื่อ SME เข้าถึงทุกบริการภาครัฐ
2022-06-01 16:15:01
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
2022-05-24 14:22:52
ประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการส่งเสริมหรือสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์
2022-05-23 07:48:33
SME ปัง ตังได้คืน

ขอหนังสือรับรองทะเบียน SME เพื่อเข้ารับบริการกับสสว.

แนะนำขั้นตอนการ ขอหนังสือรับรอง เพื่อเข้ารับบริการกับ สสว.
1. แก้ไข ตรวจสอบการลงทะเบียน เพื่อเข้ารับบริการกับ สสว.
2. ขอรหัสผ่าน โดยระบบจะทำการจัดส่ง ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่านให้ท่านทาง email ที่ระบุ
3. ทำการ Login เข้าระบบตามข้อมูลที่ได้รับเพื่อ ขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก

กรณีไม่มี email ที่ใช้ในการรับรหัสผ่าน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ศูนย์ OSS สสว. โทร. 02-2983000

กรณีท่านมีความประสงค์เพื่อนำไปใช้ประกอบการขอสินเชื่อ
ท่านสามารถออกหนังสือรับรองในรูปแบบ online ได้ด้วยตนเอง

ตรวจสอบการลงทะเบียน

สถิติการลงทะเบียน SME เพื่อเข้ารับบริการกับ สสว. (ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2565)

579,999

จำนวนสถานประกอบการ

108,421

จำนวนบุคคลที่สนใจจะประกอบธุรกิจ

8,652

จำนวนการขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก

สถิติ SME ที่เข้ารับบริการ (ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2565)


สถิติ SME ที่เข้ารับบริการ จำแนกตามภาคธุรกิจ และภูมิภาค (ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2565)


สถิติการลงทะเบียน SME เพื่อเข้ารับบริการ รายปี

สถิติความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐของผู้ประกอบการ SME

ดาวน์โหลดเอกสาร

เพื่อประโยชน์ของท่านในการได้รับสิทธิประโยชน์และข้อมูลข่าวสารการอบรม
โปรดกรอกชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ที่สามารถติดต่อได้