Call Center 1301

ลงทะเบียน เพื่อเข้ารับบริการกับสสว.

เพื่อประโยชน์ในการได้รับสิทธิประโยชน์ ข้อมูลข่าวสารและออกหนังสือรับรอง
โปรดกรอกชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมลที่สามารถติดต่อได้

ค้นหา / สมัครสมาชิก

โปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์

เพื่อประโยชน์ของท่านในการได้รับสิทธิประโยชน์และข้อมูลข่าวสารการอบรม
โปรดกรอกชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ที่สามารถติดต่อได้

กรณีสอบถามข้อมูลการขอรับเงินอุดหนุน ติดต่อ 02-298-3034 , 02-298-3038
02-298-3079-80
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ศูนย์ OSS สสว. โทร. 02-2983000
สอบถามข้อมูลทาง Facebook  

กิจกรรมส่งเสริม SME

2023-05-23 16:43:59
ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการประสานงานอาเซียน ด้านวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย ครั้งที่ 15 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
2023-03-22 15:49:55
แถลงข่าวการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติครั้งที่ 15 และ MSME Provincial Champion Awards 2566
2023-02-21 09:45:51
สสว. สัญจร SME ปัง...ตังได้คืน จ.อุดรธานี
2023-02-14 15:40:51
เข้าร่วมประชุมหารือกับนาย Alexy Fursin รัฐมนตรีด้านการพัฒนาผู้ประกอบการและนวัตกรรมแห่งกรุงมอสโกและคณะฯ
2023-02-14 15:37:17
ประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามและประเมินผลการส่งเสริม MSME ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประจำปีงบประมาณ 2566
2023-02-14 15:24:14
สสว.สัญจร “SME ปัง...ตังได้คืน” จ.ขอนแก่น
2023-02-14 15:21:53
หารือความร่วมมือในการเชื่อมข้อมูลและใช้ประโยชน์จาก App เป๋าตังและถุงเงิน
2023-01-01 10:50:17
ร่วมลงนามถวายพระพร พุทธศักราช 2566
2022-09-07 15:34:31
อบรมกิจกรรมเผยแพร่สิทธิประโยชน์เพื่อการประกอบการ ปีงบประมาณ 2565
2022-09-07 15:32:29
Accelerating BCG Adoption among APEC MSMEs

ขอหนังสือรับรองทะเบียน SME เพื่อเข้ารับบริการกับสสว.

แนะนำขั้นตอนการ ขอหนังสือรับรอง เพื่อเข้ารับบริการกับ สสว.
1. แก้ไข ตรวจสอบการลงทะเบียน เพื่อเข้ารับบริการกับ สสว.
2. ขอรหัสผ่าน โดยระบบจะทำการจัดส่ง ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่านให้ท่านทาง email ที่ระบุ
3. ทำการ Login เข้าระบบตามข้อมูลที่ได้รับเพื่อ ขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก

กรณีไม่มี email ที่ใช้ในการรับรหัสผ่าน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ศูนย์ OSS สสว. โทร. 02-2983000

กรณีท่านมีความประสงค์เพื่อนำไปใช้ประกอบการขอสินเชื่อ
ท่านสามารถออกหนังสือรับรองในรูปแบบ online ได้ด้วยตนเอง

ตรวจสอบการลงทะเบียน

สถิติการลงทะเบียน SME เพื่อเข้ารับบริการกับ สสว. (ข้อมูล ณ วันที่ 03 ตุลาคม 2566)

702,292

จำนวนสถานประกอบการ

109,536

จำนวนบุคคลที่สนใจจะประกอบธุรกิจ

8,652

จำนวนการขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก

สถิติ SME ที่เข้ารับบริการ (ข้อมูล ณ วันที่ 03 ตุลาคม 2566)


สถิติ SME ที่เข้ารับบริการ จำแนกตามภาคธุรกิจ และภูมิภาค (ข้อมูล ณ วันที่ 03 ตุลาคม 2566)


สถิติการลงทะเบียน SME เพื่อเข้ารับบริการ รายปี

สถิติความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐของผู้ประกอบการ SME

ดาวน์โหลดเอกสาร

เพื่อประโยชน์ของท่านในการได้รับสิทธิประโยชน์และข้อมูลข่าวสารการอบรม
โปรดกรอกชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ที่สามารถติดต่อได้

แบบคำขอลงทะเบียนผู้ประกอบการ เพื่อเข้ารับบริการกับ สสว.

แบบคำขอลงทะเบียนผู้ประกอบการ ทั้งที่จดทะเบียนนิติบุคคลและไม่จดทะเบียนนิติบุคคล

แบบคำของลงทะเบียนบุคคลทั่วไป เพื่อเข้ารับบริการกับ สสว.

แบบคำขอลงทะเบียนบุคคลทั่วไป สำหรับบุคคลทั่วไป ที่ยังไม่ได้ประกอบธุรกิจ