ระบบลงทะเบียน SME เพื่อเข้ารับบริการ

เพื่อประโยชน์ของท่านในการได้รับสิทธิประโยชน์และข้อมูลข่าวสารการอบรม
โปรดกรอกชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ที่สามารถติดต่อได้

ค้นหา / สมัครสมาชิก

โปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์

เพื่อประโยชน์ของท่านในการได้รับสิทธิประโยชน์และข้อมูลข่าวสารการอบรม
โปรดกรอกชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ที่สามารถติดต่อได้

กรณีสอบถามข้อมูลการขอรับเงินอุดหนุน ติดต่อ 02-298-3034 , 02-298-3037-38
02-298-3071 , 02-298-3079-80 , 02-298-3119
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ศูนย์ OSS สสว. โทร. 02-2983000

กิจกรรมส่งเสริม SME

2020-01-23 04:18:34
ประชุมเพื่อจัดตั้งคณะทำงานการพัฒนาระบบการประเมินศักยภาพของ MSMEs
2020-01-23 04:07:40
สัมภาษณ์บันทึกเทปในช่วงรายการ เช้านี้ที่นี่หมอชิต
2020-01-23 04:00:32
ประชุมดำเนินโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2564
2020-01-02 10:00:52
ร่วมลงนามถวายพระพร
2019-09-06 11:53:13
เปิดงาน Sport & Muay Thai Festival 2019
2019-09-06 11:49:35
เปิดตัวผลการศึกษาเรื่อง Southeast Asia Going Digital: Connecting SMEs
2019-09-06 11:45:54
ASEAN MSMEs in the Digital Era : Challenges and Opportunities
2019-08-21 07:07:33
เปิดงานสัมมนา Localize Character x Supply Chain Integrated Cooperation ความร่วมมืออย่างยั่งยืนเพื่อ SMEs
2019-08-21 07:05:37
เปิดงานสัมมนา Localize Character x Supply Chain Integrated Cooperation ความร่วมมืออย่างยั่งยืนเพื่อ SMEs
2019-08-21 07:01:56
สสว. ให้การต้อนรับ คณะทูตพาณิชย์มาเลเซีย (MATRADE) และสมาคมผู้ประกอบการ SME ของมาเลเซีย (SAMENTA)

ขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก

แนะนำขั้นตอนการ ขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก
1. ตรวจสอบการลงทะเบียน ในระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการ
2. ขอรหัสผ่าน โดยระบบจะทำการจัดส่ง ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่านให้ท่านทาง email ที่ระบุ
3. ทำการ Login เข้าระบบตามข้อมูลที่ได้รับเพื่อ ขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก

กรณีไม่มี email ที่ใช้ในการรับรหัสผ่าน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ศูนย์ OSS สสว. โทร. 02-2983000

ตรวจสอบการลงทะเบียน

สถิติการลงทะเบียน SME เพื่อเข้ารับบริการ (ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2563)

313,555

จำนวนสถานประกอบการ

93,307

จำนวนบุคคลที่สนใจจะประกอบธุรกิจ

5,402

จำนวนการขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก

สถิติ SME ที่เข้ารับบริการ (ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2563)


สถิติ SME ที่เข้ารับบริการ จำแนกตามภาคธุรกิจ และภูมิภาค (ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2563)


สถิติการลงทะเบียน SME เพื่อเข้ารับบริการ รายปี

สถิติความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐของผู้ประกอบการ SME

ดาวน์โหลดเอกสาร

เพื่อประโยชน์ของท่านในการได้รับสิทธิประโยชน์และข้อมูลข่าวสารการอบรม
โปรดกรอกชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ที่สามารถติดต่อได้

แบบคำขอลงทะเบียนผู้ประกอบการ

แบบคำขอลงทะเบียนผู้ประกอบการ ทั้งที่จดทะเบียนนิติบุคคลและไม่จดทะเบียนนิติบุคคล

แบบคำขอลงทะเบียนบุคคลทั่วไป

แบบคำขอลงทะเบียนบุคคลทั่วไป สำหรับบุคคลทั่วไป ที่ยังไม่ได้ประกอบธุรกิจ

คำขอหนังสือรับรองการลงทะเบียน SME

แบบฟอร์มสำหรับยื่นคำขอต้นฉบับหนังสือรับรองการลงทะเบียน SME (เพื่อใช้ยื่นขอฟื้นฟูกิจการฯ)