ระบบลงทะเบียน SME เพื่อเข้ารับบริการ

เพื่อประโยชน์ของท่านในการได้รับสิทธิประโยชน์และข้อมูลข่าวสารการอบรม
โปรดกรอกชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ที่สามารถติดต่อได้

ค้นหา / สมัครสมาชิก

โปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์

เพื่อประโยชน์ของท่านในการได้รับสิทธิประโยชน์และข้อมูลข่าวสารการอบรม
โปรดกรอกชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ที่สามารถติดต่อได้

กรณีสอบถามข้อมูลการขอรับเงินอุดหนุน ติดต่อ 02-298-3034 , 02-298-3037-38
02-298-3071 , 02-298-3079-80 , 02-298-3119
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ศูนย์ OSS สสว. โทร. 02-2983000

กิจกรรมส่งเสริม SME

2019-09-06 11:53:13
เปิดงาน Sport & Muay Thai Festival 2019
2019-09-06 11:49:35
เปิดตัวผลการศึกษาเรื่อง Southeast Asia Going Digital: Connecting SMEs
2019-09-06 11:45:54
ASEAN MSMEs in the Digital Era : Challenges and Opportunities
2019-08-21 07:07:33
เปิดงานสัมมนา Localize Character x Supply Chain Integrated Cooperation ความร่วมมืออย่างยั่งยืนเพื่อ SMEs
2019-08-21 07:05:37
เปิดงานสัมมนา Localize Character x Supply Chain Integrated Cooperation ความร่วมมืออย่างยั่งยืนเพื่อ SMEs
2019-08-21 07:01:56
สสว. ให้การต้อนรับ คณะทูตพาณิชย์มาเลเซีย (MATRADE) และสมาคมผู้ประกอบการ SME ของมาเลเซีย (SAMENTA)
2019-08-20 11:54:34
สสว. นำผู้ประกอบการ SME เปิดตลาดราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2019-08-13 05:53:58
การสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สสว. ประจำปีงบประมาณ 2562 และการสำรวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. แล้วธุรกิจดีขึ้น
2019-08-02 15:45:55
สสว. ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2019-07-26 13:41:57
ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก

แนะนำขั้นตอนการ ขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก
1. ตรวจสอบการลงทะเบียน ในระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการ
2. ขอรหัสผ่าน โดยระบบจะทำการจัดส่ง ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่านให้ท่านทาง email ที่ระบุ
3. ทำการ Login เข้าระบบตามข้อมูลที่ได้รับเพื่อ ขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก

กรณีไม่มี email ที่ใช้ในการรับรหัสผ่าน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ศูนย์ OSS สสว. โทร. 02-2983000

ตรวจสอบการลงทะเบียน

สถิติการลงทะเบียน SME เพื่อเข้ารับบริการ (ข้อมูล ณ วันที่ 06 ธันวาคม 2562)

293,217

จำนวนสถานประกอบการ

88,221

จำนวนบุคคลที่สนใจจะประกอบธุรกิจ

4,863

จำนวนการขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก

สถิติ SME ที่เข้ารับบริการ (ข้อมูล ณ วันที่ 06 ธันวาคม 2562)


สถิติ SME ที่เข้ารับบริการ จำแนกตามภาคธุรกิจ และภูมิภาค (ข้อมูล ณ วันที่ 06 ธันวาคม 2562)


สถิติการลงทะเบียน SME เพื่อเข้ารับบริการ รายปี

สถิติความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐของผู้ประกอบการ SME

ดาวน์โหลดเอกสาร

เพื่อประโยชน์ของท่านในการได้รับสิทธิประโยชน์และข้อมูลข่าวสารการอบรม
โปรดกรอกชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ที่สามารถติดต่อได้

แบบคำขอลงทะเบียนผู้ประกอบการ

แบบคำขอลงทะเบียนผู้ประกอบการ ทั้งที่จดทะเบียนนิติบุคคลและไม่จดทะเบียนนิติบุคคล

แบบคำขอลงทะเบียนบุคคลทั่วไป

แบบคำขอลงทะเบียนบุคคลทั่วไป สำหรับบุคคลทั่วไป ที่ยังไม่ได้ประกอบธุรกิจ

คำขอหนังสือรับรองการลงทะเบียน SME

แบบฟอร์มสำหรับยื่นคำขอต้นฉบับหนังสือรับรองการลงทะเบียน SME (เพื่อใช้ยื่นขอฟื้นฟูกิจการฯ)