รายงานแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง(เปรียบเทียบกับปีฐาน 2553)
ข้อมูลทางการเงินปี พ.ศ. :
ภาคธุรกิจ :
เลือกข้อมูลที่ต้องการ :
แสดงกราฟ  
สถิติการเข้าชม 28,160